18.07.16. SIA EMIMAR ir noslēgusi ar V/A LIAA Līgumu Nr. SKV-L-581 par atbalsta saņemšanu pasākuma „Starptautiskās konkuretspējas veicināšana”. SIA EMIMAR ārēja mārketinga aktivitātes tiek līdzfinansētas no ERAF līdzekļiem.

LIAA L 581