Būvniecības process ietver sevī veselu virkni sarežģītu un specifisku uzdevumu. To sekmīgai izpildei bez dīkstāves un pārrāvumiem būvniecības laikā eksistē ģenerāluzņēmējs. Atrast uzticamu partneri, kas uzņemsies visu procesu vadību, kā arī atbildību par apakšvienību sadarbību, – viens no uzdevumiem, kas pasūtītājam jāveic pirms būvniecības uzsākšanas. Izvēloties Emimar kā ģenerāluzņēmēju, pasūtītājs var būt drošs par darbu izpildi bez atkāpēm no paredzētā plāna un ar ievērojamu līdzekļu ietaupījumu.

Emimar klientiem piedāvā dažādus sadarbības veidus:

Konsultācijas projektēšanas un būvniecības laikā. Šai gadījumā Emimar piedāvā dažādu uzdevumu risinājumus, kas saistīti ar vadības organizāciju, projektēšanas procesu, tehnisko uzdevumu izstrādi, tāmēm un darbu veikšanas kalendāra grafika izveidi, apakšuzņēmēju piedāvājumu ekspertīzes veikšanu, dažādu veidu darbu pieņemšanu utt.

Projektu vadīšana. Pēc pasūtītāja uzdevuma Emimar izstrādā darbu veikšanas projektu. Šajā gadījumā iekārtu uzstādīšanu un sākumregulēšanas darbus veic Emimar. Apakšuzņēmēju (ja tādi ir nepieciešami) piesaisti un attiecīgo darbu izpildi un kontroli uzņemas Emimar.

Ģenerāluzņēmējs. Pildot ģenerāluzņēmēja pienākumus, Emimar uzņemas riskus, kas attiecas uz projektēšanu, iekļaušanos termiņos un visām ar būvniecības darbiem saistītām izmaksām. Klientam šāds sadalījums ir izdevīgs tādā ziņā, ka tiešs kontakts ir tikai ar firmu Emimar, kas savukārt nodrošina visu jautājumu risinājumus, kas neizbēgami rodas projektēšanas, būvniecības/montāžas gaitā, kā arī sākumregulēšanas darbos.

Vērzdamies pie Emimar, klients atbrīvojas no problēmām, saistītām ar būvniecības procesiem, un var pilnībā koncentrēties uz savu biznesu. Firmas Emimar sekmīgā vēsture un mūsu būvētie objekti – labākais pierādījums, ka ģenerāluzņēmējam Emimar var uzticēties!

Ancers SAM 1996 lv

salas zivis lv

Jelgavas tipografija lv

tukuma straume zernohranilis4e 2014 2015 lv