Bieži vien mēs sastopamies ar to, ka termins optimizācija tiek tulkots šaurā nozīmē, kas ietver tāmes saīsināšanu, tai skaitā ietaupot uz būvmateriālu rēķina. Kompānijā Emimar mēs šo jēdzienu uztveram nedaudz plašāk: optimizācija – tas ir efektīva, ekonomiski izdevīgāka risinājuma izpildījums, kā rezultātā tiek panākta ne vien tāmes samazināšanās, bet arī projekta pilnveidošana, ieviešot tajā jaunas arhitektūras un konstruktīvās shēmas, mezglus, tehnoloģijas un mūsdienīgus materiālus. Iespēja ietaupīt var atrasties visdažādākajos risinājumos. It lokālāki risinājumi, kad optimizācija tiek veikta kāda mezgla ietvaros, tādējādi ļaujot samazināt, piemēram, mezgla izstrādei nepieciešamo darba laiku un paātrinot būvniecības procesu. Projektā izmantojot metāla konstrukcijas, kas ir Emimar projektēšanas nodaļas darba rezultāts, konstruktīvie risinājumi ļauj panākt metāla konstrukciju tonnāžas optimizāciju. Metāla apjoma samazināšanās ietekmē metāla konstrukciju izgatavošanas un montāžas izdevumus, attiecīgi samazinot arī projekta izmaksas!

Optimizacija854