"Tas patiesi ir pretrunā jebkādai loģikai, kad laukums, kas vienliels ar veselu pilsētu,
netiek izmantots, un šīferim atliek priecāties par zvaigznēm!"

Lekorbizjē.

Zaļie jumti

Pasaules slavenais arhitekts Lekorbizjē (Le Corbusier) uzskatīja jumta laukuma izmantošanu par vienu no vissvarīgākajiem uzdevumiem, par "jaunās arhitektūras programmas punktu".