Emimar kolektīvā strādā profesionāli inženieri-tāmētāji. Mūsu speciālistu darba stāžs cenu veidošanās un tāmēšanas jomā ir no 5 līdz 20 gadiem. Inženieriem-tāmētājiem ir augstākā izglītība būvniecībā, un viņi līdz smalkākajām detaļām pārzina ne vien tāmēšanas darbu specifiku, bet arī, balstoties uz pašu pieredzi, ir zinoši būvdarbu tehnoloģijā un organizēšanā, ekonomikā un vadībā.

Emimar mūsu klientiem piedāvā:

  • Būvniecības lokālo, objekta, koptāmju utt. sastādīšana
  • Aktu par izpildītajiem darbiem sastādīšana
  • Izziņu sastādīšana par izpildīto darbu izmaksām un izdevumiem
  • Izpildāmo darbu materiālu sarakstu sastādīšana
  • Tāmēšanas dokumentācijas ekspertīze
  • Būvniecības–montāžas darbu apjomu pārbaude saistībā ar projektu

Turklāt organizācijām, kuras ir saistītas ar būvniecību, bet kuras nealgo pastāvīgus tāmētājus, Emimar piedāvā pilnas tāmēšanas dokumentācijas sastādīšanu.

smeta 854